Udruženje za bolji Vršac

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next
Pošto je dosadašnja politika lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Vršac, koja se prvenstveno oslanjala na privlačenja stranih investitora, dala negativne rezultate i ogleda se u povećanju broja nezaposlenih, eksperski tim Udruženja ZA BOLJI VRŠAC predlaže da se pod hitno promeni ekonomska politika i izradi novi krizni ekonomski program za smanjenje uticaja svetske ekonomske krize i podsticaj zapošljavanja u opšrini Vršac Četiri principa ekonomske obnove Opštine Vršac Sprečavanje rasipanja opštinskog ekonomskog resursa i odlazak preduzetnika i stručne radne snage u druge opštine…
Šta je lokalni ekonomski razvoj? Ekonomski razvoj na lokalnom nivou, u daljem tekstu “LED” (Local Economic Development) je proces gde lokalno stanovništvo iz poslovnog, političkog i nevladinog sektora rade zajedno na stimulisanju lokalne komercijalne i poslovne aktivnosti, što za rezultat ima trajnu i održivu ekonomiju. LED proces u opštini Vršac predstavlja sredstvo za uspostavljanje uslova za ubrzani razvoj vršačkih velikih kompanija, miko, malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih radnji, zadruga, porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i poslovnih udruženja kako bi se otvorila nova…
Opština Vršac, kao i Republika Srbija, Evropa i Svet suočava se sa teškom ekonomskom situacijom koja se manifestuje sa visokom stopom nezaposlenosti, sve većim procentom socijalno ugroženog stanovništva i siromaštva. Ovako kompleksna situacija zahteva organizovan i planski pristup rešavanju problema i mobilizaciju svih raspoloživih opštinskih resursa i zainteresovanih građana. Krizni tim okupljen oko Udruženja za BOLJI VRŠAC je odlučio da izradi predlog programa za smanjenje uticaja svetske ekonomske krize i podsticaj zapošljavanja u opštinu Vršac od 2012. do 2016. godine…
Vi ste ovde: Home Programi Krizni program