Udruženje za bolji Vršac

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Prev Next

VELIKA BRUKA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE

Pročitano 4614 puta

U CARA TROJANA KOZIJE UŠI

Predstavnici Grupe građana „Za bolji Vršac“ u sastavu Branislav Matić i Jelena Gorički, iskoristili su danas, zakonsko pravo, da u roku od 48 sati od proglašenja listi za izbore, izvrše uvid u kompletnu dokumentaciju listi drugih političkih grupacija.
Uvid je izvršen temeljno i trajao je preko četiri sata, a Gradska izborna komisija je bila kooperativna. Tom prilikom utvrđeno je sledeće. Da je primenom istog Uputstva o izbornom procesu, koje je prvobitno primenjeno na Grupu građana „Za bolji Vršac“ i ista odbačena u prvom navratu, još četiri liste bilo, po istom kriterijumu neprihvatljivo.
Najskandaloznije je to, da primenom pomenutog Uputstva, sporazum koalicije SPS – JS nije mogao biti prihvaćen zbog ne ispunjavanja uslova predviđenih članom 37. stav 2., da podsetimo iz istih razloga je odbijena lista Grupe građana „Za bolji Vršac“. Stavljajući na uvid ovaj propust zameniku predsednika GIK-a gdin-u Petroviću, inače članu SPS-a, dobili smo potvrdu da takva lista nije trebala biti usvojena.
Takođe, u dokumentaciji SPS-a potkrala se i povreda člana 20. stav 6. Zakona o izborima, koji se odnosi na promenu liste, naime jedan odbornik je „povukao kandidaturu“, a GIK doneo nezakonitu odluku o promeni izborne liste, na osnovu pomenutog člana Zakona, koji to izričito zabranjuje.
Još jedan dokument, prilikom preglede njihove dokumentacije smatramo spornim, a to je neoverena saglasnost Ivice Dačića za korišćenje njegovog imena u nazivu liste, na zakonom propisan način.
Naši predstavnici su takođe izvršili uvid i u dokumentaciju PVRER-a. Primenom već pomenutog Uputstva o kandidovanju republičkih poslanika, ni sporazum ove grupacije nije u skladu sa istim. Uputstvo jasno navodi da u Sporazumu o udruživanju moraju biti navedeni ciljevi osnivanja Grupe građana, što u njihovom slučaju nije navedeno, već se poziva na statut Udruženja, koji nikakve pravne veze nema sa pomenutim. Radi pojašnjenja Grupa građana nije isto što i Udruženje koje ima status pravng lica, upis u APR itd. Ne postoji pravni osnov pozivanja na isti, a da ne derogira status pomenute Grupu građana.
Takođe, sporni su i potpisi 14 građana iz mesta Orešac i jednog iz Kuštilja, za koje osnovano sumnjamo da nisu overeni na propisan način, jer toga dana overivač nije bio u mestu Orešac, a ni jedan od pomenutih građana nije napustio mesto Orešac, kako bi u prisustvu overivača, zakonski overio svoj potpis. Pored toga, na overama nema satnice, što je inače praksa prilikom overe potpisa. Na osnovu svega, osnovano sumnjamo da su ovi potpisi građana falsifikovni, čime će se u budućnosti baviti istražni organi.
Uvidom u dokumentaciju Demokratske stranke, nosioca liste dr Tatjane Vešović, utvrđeno je da je pristupljeno prikupljanju potpisa građana za podršku listi, a da su Izjave o prihvatanju kandidature, kandidata na listi overene naknadno. Ista zamerka stavljena je, od strane Upravnog suda i Grupi građana „Za bolji Vršac“. Po logici koja je primenjena na Grupu građana „Za bolji Vršac“, izborne radnje nisu mogle otpočeti pre nego što su birači imali mogući uvid u listu kojoj daju podršku. Ukazujemo na još jednu nepravilnost, a odnosi se na prenos ovlašćenja, koja zakonom nisu prenosiva na treća lica.
Uvidom u listu LSV-a utvrđeno je da ovlašćenje za korišćenje imena Nenad Čanak u nazivu liste nije overeno na zakonom propisan način.
Iz priloženog zaključujemo da su aršini u primeni Uputstva o izboru republičkih poslanika, na kome je GIK Vršac insistirala, kao da je slovo zakona, bili dvojni i diskriminatorski prema našoj grupaciji, koja je bila prva u istoriji izbornog procesa prinuđena da i po drugi put prikuplja potpise građana. Budući da je na ovaj način pre svega degradirano preko 1700 građana Vršca, koji su nam prvobitno pružili podršku, mi ćemo preduzeti sve zakonske radnje i nadamo se da će država pokazati onu dozu odlučnosti u zaštiti prava građana, kakvu je pokazala u našem slučaju. Ne možemo da propustimo, a da ne pohvalimo iskreno i požrtvovano angažovanje predsednika GIK-a Žive Pavkova, koji je blagovremeno, očigledno na bazi višegodišnjeg iskustva, upozoravao da je neophodna minimalna tolerancija i striktna primena zakona, a ne podzakonskih akata, kako bi se izborni proces obavio i zakonski, a naravno i dostojanstveno. Neki moćnici su želeli drugačije, članove GIK-a gurnuli u krivične i druge procese i pokušali neuspešno da nas podele na građane nižeg reda i one druge.
Drago nam je da smo naišli na veliku podršku i razumevanje i onih članova GIK-a koji su pod raznim pritiscima glasali protiv nas, naravno da mi kao lokal patriotska organizacija nećemo dozvoliti da oni budu topovsko meso, a njihovi nalogodavci prođu netaknuto u belim rukavicama.

Priredio: 
Poslednja izmena dana četvrtak, 14 april 2016 14:41
Vi ste ovde: Home Novosti Politika VELIKA BRUKA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE