Udruženje za bolji Vršac

Druga sednica SO Vršac (54)

Druga sednice Skupštine opštine Vršac održana je 25. juna 2012. godine u Velikoj sali Skupštine opštine Vršac sa početkom u 9,00 časova.

Od ukupno 45 odbornika Skupštine opštine, sednici je prisustvovao 41 odbornik, postojao je  kvorum za punovažno odlučivanje. Odsutni odbornici: Staniša Stojanov, Tiberiju Kuđija, Ljubiša Milosavljević i Snežana Rađenović

DNEVNI RED:
1. Donošenje Odluke o prestanku mandata Mijatović dr Predraga.
2. Verifikacija mandata odbornika Skupštine opštine Vršac.
3. Donošenje Odluke o završnom računu budžeta opštine Vršac za 2011 sa Izveštajem eksternog revizora
4. Donošenje Odluke o organizovanju privrednog društva «TEHNOLOŠKI PARK» doo Vršac
5. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora i predsednika Upravnog odbora «TEHNOLOŠKI PARK» doo Vršac
6. Donošenje Odluke o imenovanju direktora «TEHNOLOŠKI PARK» doo Vršac
7. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
8. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije vetroparka «Košava» na području katastarskih opština Uljma, Zagajica, Izbište i Parta u opštini Vršac
10. Donošenje Odluke o usvajanju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije vetroelektrana na lokaciji kat. parc. br.1354 i kat. parc. br. 1405 u k.o. Zagajica i koridora 35 kV dalekovoda od kat. parc br. 1405 do trafostanice «Vršac 1 »
11. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Plana detaljne regulacije Trga partizana (deo bloka 50)
12. Donošenje izmena i dopuna Plana i programa Koordinacionog odbora za nadzor nad prikupljanjem i korišćenjem sredstava opštinskog samodoprinosa za lokalne puteve i trotoare u Vršcu za 2012. godinu
13. Donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za komasaciju na području opštine Vršac
14. Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za budžet i finansije Skupštine opštine Vršac
15. Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za razvoj Skupštine opštine Vršac
16. Donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za urbanizam Skupštine opštine Vršac
17. Donošenje Rešenja o osnivanju Komisije za statutarna pitanja,
organizaciju i normativna akta Skupštine opštine Vršac;
18. Donošenje Rešenja o osnivanju Komisije za kadrovska i
administrativna pitanja Skupštine opštine Vršac;
19. Donošenje Rešenja o osnivanju Mandatno imunitetske Komisije Skupštine opštine Vršac
20. Donošenje Rešenja o osnivanju Komisije za predstavke i žalbe
Skupštine opštine Vršac
21. Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Doma omladine u Vršcu
22. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova
Upravnog i Nadzornog odbora Doma omladine u Vršcu
23. Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora «Kulturnog centra Vršac» u Vršcu
24. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora «Kulturnog centra Vršac» u Vršcu;
25. Donošenje Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Vršac u Vršcu
26. Donošenje Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Vršac u Vršcu
27. Donošenje Rešenja o imenovanju Festivalskog odbora «Vršački venac»
28. Donošenje Rešenja o obrazovanju Komisije za dodelu Nagrade «Paja Jovanović»
29. Donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Gradskog muzeja u Vršcu

 

Preuzmite dnevni red odavde. Preuzmite celokupan transkript odavde.

Strana 1 od 2