Udruženje za bolji Vršac

MrezaNevladinihOrganizacijaOpstineVrsac

Svaki korak projekta VRŠAČKOM EDUKACIJOM DO ODRŽIVOG RAZVOJA praćen je kamerom studija za audio video produkciju AVP VILA koji je po završetku projekta isti objavio na YOUTUBE-u. Kako je projekat napredovao i koji je krajnji rezultat možete pogledati ovde!
Srbija je učinila korak ka samostalnom upravljanju novcem iz pretpristupnih fondova EU zatraživši od Evropske komisije akreditaciju sistema za decentralizovano upravljanje IPA fondovima. Zahtev je Evropskoj komisiji dostavilo Ministarstvo finansija Srbije. Reč je o sistemu u kome je domaća administracija obučena da samostalno upravlja dobijenim sredstvima i sprovodi projekte, što inače trenutno radi Delegacija EU u Beogradu. Očekuje se da bi Srbija akreditaciju mogla da dobije polovinom sledeće godine čime će se otvoriti vrata za korišćenje novca iz preostale tri…
Zaključen na osnovu zajednički usvojenih principa i dogovora postignutog na PRVOM FORUMU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC 19. juna 2012. godine u Vršcu Član 1. Ovim sporazumom uspostavlja se partnerski odnos strana potpisnica u ostvarivanju programsko-tehničke saradnje u neograničenom vremenskom periodu. Strane potpisnice izražavaju svoju volju da se potpisivanjem ovog sporazuma udruže u MREŽU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva usmerenih ka ODRŽIVOM DRUŠTVENO-EKONOMSKOM RAZVOJU opštine Vršac zasnovanom na partnerstvu javnog, poslovnog i civilnog sektora. MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE…
Osnovna ideja osnivanja neprofitnih, nevladinih organizacija je da služe javnom interesu i opštem dobru. Iskustvo neprofitnog sektora iz prethodnih dvadesetak godina pokazalo je međutim, da ideje i značenja termina kao što su opšte dobro, javni interes, sistem vrednosti ili demokratsko društvo nemaju i ne mogu imati univerzalno značenje. Sa druge strane, značenje tih reči jeste od suštinske važnosti za rad neprofitnih organizacija; dakle, legitimno pitanje je: kada organizacija govori o javnom interesu ili sistemu vrednosti, kako možemo znati o čemu…
Sporazumom koje su podpisale lokalne NVO 19 juna 2012 godine osnovana je VRŠAČKA MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA i uspostavljen je partnerski odnos članica u ostvarivanju programsko-tehničke saradnje u neograničenom vremenskom periodu. Lokalne NVO udružile su se  u MREŽU NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva usmerenih ka ODRŽIVOM DRUŠTVENO-EKONOMSKOM RAZVOJU opštine Vršac zasnovanog na partnerstvu javnog, poslovnog i civilnog sektora. MREŽA NEVLADINIH ORGANIZACIJA OPŠTINE VRŠAC otvorena je za nove članove, koji podpisivanjem sporazuma Mreži mogu naknadno pristupati.
U skladu sa zajednickim dogovorom, opštim ciljevima i zadacima koji proizilaze iz statuta članica potpisnica sporazuma proizilaze sledeće aktivnosti Mreže: Uspostavljanje i izgradnja ambijenta za održivi razvoj opštine Vršac, kroz jačanje partnerstva izmedju gradjana, struktura lokalne vlasti i biznis sektora. Identifikovanje postojećih i stvaranje novih uslova za aktiviranje resursa i finansijskih sredstava domaćih i stranih donatora kao i investitora zainteresovanih za razvoj civilnog, javnog i poslovnog sektora. Pokretanje inicijativa i aktivno učestvovanje u stvaranju strateških razvojnih planova i programa putem…
Vi ste ovde: Home Programi Mreža nevladinih organizacija Opštine Vršac