Udruženje za bolji Vršac

GrupaGradjanaBaner

PROGRAMSKA NAČELA GRUPE GRAĐANA ZA BOLJI VRŠAC

Pročitano 10709 puta

GRUPA GRAĐANA ZA BOLJI VRŠAC ZALAŽE SE ZA

 • OTVARANJE RADNIH MESTA
 • RAZVOJ LOKALNE EKONOMIJE
 • GRAĐANSKU SOLIDARNOST

U OKVIRU OTVARANJA RADNIH MESTA ZALAŽE SE

 • za slobodno tržište rada a ne partisko zapošljavanje;
 • za ubrzani razvoj vršačkih malih i srednjih preduzeća, preduzetničkih radnji, poljoprivrednih gazdinstva i zadruga koja će otvarati radna mesta i zapošljavati vrščane;  
 • za poboljšanje uslova za privlačenje domaćih i stranih investitora  koja će u opštini Vršac otvarati nova radna mesta;

U OKVIRU RAZVOJA LOKALNE EKONOMIJE ZALAŽE SE

 • za stručnu vanpartisku vladu koja se sastoji od 5 članova;
 • za budžet koji će biti u fukciji kreiranja POSLOVA za sve zainteresovane građane, a ne samo za privilegovane pojedince;
 • za osnivanje garantnog fonda za razvoj preduzetništva  
 • za osnivanje fonda za razvoj vršačkih sela i poljoprivrednih gazdinstava;   

U OKVIRU GRAĐANSKE SOLIDARNOSTI ZALAŽE SE

 • za osnivanje opštinskog solidarnog fonda;
 • za osnivanje lokalne kuće hrane koja će našim sugrađanima koji su trenutno u zoni siromašntva obezbediti prehrambene proizvode.
 • za socijalno preduzetništvo koje će otvarati radna mesta za naše ekonomski ugrožene sugrađane i osoba sa posebnim potrebama;

PRINCIPI NA KOJIMA POČIVAJU PREDLOZI GRUPE GRAĐANA ZA BOLJI VRŠAC ZA EKONOMSKU OBNOVU OPŠTINE

Pošto je dosadašnja politika lokalnog ekonomskog razvoja Opštine Vršac, koja se prvenstveno oslanjala na privlačenja stranih investitora, dala negativne rezultate i ogleda se u povećanju broja nezaposlenih,  GRUPA GRAĐANA ZA BOLJI VRŠAC predlaže da se pod hitno promeni ekonomska politika i da se usvoji novi krizni ekonomski program za smanjenje uticaja svetske ekonomske krize i podsticaj zapošljavanja u opštini Vršac

Krizni plan treba da se oslanja na četiri principa ekonomske obnove Opštine Vršac

 • Sprečavanje rasipanja opštinskih ekonomskih resursa i odlazak preduzetnika i stručne radne snage u druge opštine i gradove
 • Razvoj postojećih lokalnih mikro, malih i srednjih preduzeća, malih trgovina, preduzetničkih i ugostiteljskih radnji, poljoprivrednih gazdinstava, zadruga i poslovnih udruženja
 • Pomoć u prve tri godine rada novoosnovanim lokalnim mikro preduzećima, preduzetničkim radnjama i poljoprivrednim gazdinstvima
 • Privlačenje direktnih domaćih i stranih investicija

Industrijske grane koje treba forsirati da bi se u opštini Vršac zadržala stara i otvorila nova radna mesta

•    farmaceutska industrija
•    poljoprivreda
•    industrija hrane
•    turistička industrija
•    industrija alternativnih izvora energije
•    edukativna i kulturna industrija
•    industrija usluga

GRUPA GRAĐANA ZA BOLJI VRŠAC POZIVA SVE SUGRAĐANE KOJI BI HTELI DA DAJU SVOJ DOPRINOS U OTVARANJU RADNIH MESTA I EKONOMSKOM RAZVOJU OPŠTINE VRŠAC DA IM SE PRIDRUŽE!


Priredio: 
Poslednja izmena dana petak, 13 april 2012 10:57
Branislav Matić

Zajedno za bolji Vršac!

Email: branislavm12@gmail.com

Website: www.zaboljivrsac.org

Vi ste ovde: Home GG ZA BOLJI VRŠAC Programska načela